Media I zaštita maloljetnika - rezultati 2. kolokvija

Drugi kolokvij iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:

 

Ana Šimunović      4

Andrea Brigić      3

Antun Vidović      3

Dragana Milićević   2-3

Ines Prskalo           4

Iva Šaravanja       3-4

Ivana Drežnjak     3

Ivana Hrkać         4

Ivana Jelić            3

Ivana Jurišić         2

Ivana Vištica          4

Ivana Vuko          3

Ivona Bencun     2

Jelena Lovrić      3

Jelena Milivojević    3

Jelena Vištica         4

Josipa Miloš          3

Josipa Musa        5

Katarina Merdžan  3

Kristina Marić       2-3

Lara Barać           4

Marija Pilić           3

Marin Grizelj        1-2

Martina Ruža     3

Mate Grgić         3

Mate Jelavić       3

Matea Čarapina    4

Matej Čurić         3

Matilda Grgić      3-4

Mira Braovac     2

Nensi Škomrlj    3

Nikolina Leko     2

Nives Lončar        2-3

Pera Musa             4

Petar Rosić         4

Ružica Sučić       3

Tada Kalajžić        2

Željana Zovko       2

 

Predrok iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika položila je:

 

Antonela Petrić       4

Studijske grupe