Mediji i zaštita maloljetnika

Pismeni dio ispita iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:

Ana Marić 2-3

Anđela Batinović 2

Anđela Herceg 2-3

Daniela Brekalo 3-4

Dinko Baković 3

Filipa Raič 1-2

Iva Kožul 2

Katarina Modrić 4

Klara Topić 4

Kristina Matovina 3

Luka Vukić 2-3

Mara Karačić 2

Mara Manja Rezić 1-2

Marina Bilić Erić 2

Matea Maslak 2-3

Matea Rudinica 1-2

Matias Zečević 4

Mihaela Radoš 2

Monika Đotlo 3

Ramona Dževlan 3-4

Sanja Šimić 2-3

Stanka Vukšić 1-2

Toni Barać 4

Zorica Čavar 1-2

 

Drugi – ponovljeni kolokvij položila je Finka Valjan 1-2

 

 

Usmeni dio ispita održat će se 5. veljače u 14.15 u kabinetu br. 54.

Studijske grupe