Mediji i zaštita maloljetnika

Pismeni dio ispita iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:

Andrea Čečura 2-

Andrea Ostojić 4

Antonija Polić 4

Antonio Banožić 2-3

Azra Isić 4-5

Blanka Sivonjić 2-3

Ela Budimir Bekan 2-3

Emili Ibrulj 4-5

Iva Jelavić 4

Ivana Vukanović 3

Laura Kevilj 4

Mara Marija Rezić 2-3

Marina Lubina 5

Matea Maslak 5

Matilda Marijanović 4

Mihaela Radoš 5

Zorica Ćavar 5

Mia Anić 1-2 (obvezan usmeni)

Mia Krešić 4 (obvezan usmeni)

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak 21. veljače u 13.15 sati u kabinetu br. 54.

Studijske grupe