Pedagoška komunikacija- rezultati predroka

Ispit iz kolegija Pedagoška komunikacija, održan 29. svibnja, položili su:

 

Čuljak Emil 

Kutle Matea 

Musa Anđela 

Šušnjara Tereza 

Jurčević Patricia 

Kožul Darko 

Leko Marija 

Lupić Ivana 

Maros Iva 

Merčep Nikolina 

Rimac Matea 

Udovičić Iva 

Cvitanović Pamela 

Jolić Antonija 

Kalinić Marija 

Leko Ana 

Milićević Ivana 

Uvid u rad i informacije o ocjeni studenti mogu dobiti u četvrtak, 7. lipnja u 16h u uredu 44.

Mole se studenti da ispit prijave za prvi ispitni rok.

O terminu upisa ocjena biti će pravovremeno obaviješteni.

 

 

Studijske grupe