Rezultati prvog rujanskog roka (Britanska kultura i civilizacija, 7.9.2021.)

Ispit iz ''Britanske kulture i civilizacije,'' održan 7.9.2021. položila je Kristina Mandić (Novinarstvo).

Prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe