Riječ i slika - rezultati ispita

Rezultati ispita - Riječ i slika 

David Vasilj - odličan (5) 

Marina Vukoja - dobar (3) 
Marko Čalaga - dobar (3) 
Vikica Drljo Akrap - dovoljan (2) 
Marko Anić - dovoljan (2) 
Manuela Čelan - dovoljan (2) 
Zrinka Gabelica - dovoljan (2) 
 
Upis ocjene održat će se u srijedu, 20.6. u 11 sati u učionici 26. 

Studijske grupe