Rezultati ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Filozofija novog vijeka I mogu pristupiti: ŽUŽUL, SlavaŠIMIĆ, Damir Usmeni će ispit biti održan 24. 9. 2014. u 14 h – ured 45
Pismeni je ispit iz kolegija Etika I položio:PELIĆ, Nikola Usmeni će ispit biti održan 24. 9. 2014. u 14 h – ured 45 
23.9.2014.Studenti koji su preporučeni za usmeni kod prof. dr. S. Juke:M. Radivojević - 18 bodovaI. Kvesić - 10 bodova M. Martinović - 10 bodova_______________________________________________________ Studenti koji nisu zadovoljili na...
Studij filozofije – termini dekanskih ispitnih rokovaPreddiplomski studijI. godinaAntička filozofija                   29. 9. 2014. u 11 hUvod u...
22.9.2014.Nitko od studenata nije položio pismeni ispit!Konzultacije: utorak, 23. rujna u 8h, ured 33
22.9.2014.1. Rajič Aleta2. Čosić Ena3. Pažin FilipUpis ocjena: utorak 23. rujna u 8h, ured 33Konzultacije: srijeda, 24. rujna u 12

Stranice

Studijske grupe