Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Statističke metode na drugom zimskom roku (18.2.), položili su sljedeći studenti:8574 - 55%8740 - 61%Uvidi u ispite će se održati u petak (21.2.) u 12.00 u uredu 60. 
Ispit su plolozili: Antonija Juka 5 Gabrijela Vrljic 5 Ena Nako 5 Anja Loncar 5 Ivo Curic 5 Matea Dragicevic 5 Luka Kordic 5 Matilda Grgic 5 Ivan. B. Matic 5 Mario Maglica 5 Antun Vidovic 4 Matej Colak 4 Martina Markanovic 4 Marijana...
Pismeni dio ispita iz kolegija Odabrana poglavlja iz matematike nitko nije položio.
Rezultati ispita iz kolegija Teorija informacije i komunikacije (03.02.)Leonarda   AntunovićFilip   Dujić Mate    Grgić Matilda Grgić Antonia Juka Luka    Jukić Ivan   ...
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Web dizajn (10.02.2020.)Pismeni ispit položili su:Antonio RagužStipe SutonIvana FilipovićMatea DragičevićAna BegićRobert GrgićIvan LučićKristijan JarakUsmeni dio ispita održat će se u utorak, 18.02.2020....
Pismeni ispit iz kolegija Uvod u informacijske znanosti (06.02.) položili su:1.       Mirko Zečević 2.       Mate Grizelj 3.       Julija Vučina...

Stranice

Studijske grupe