Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Statističke metode položili su studenti sa sljedećim brojevima indeksa:  7517 (4)8043 (3) 8163 (3)7527 (2) 7094 (2) 8165 (2) 6786 (2) 8027 (2) 8044 (2)7905 (2) 7510 (2) 8164 (2)7902...
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Uvod u informacijske znanosti (19.09.)Položili su:Tomislav Vidović Domagoj Bušić Renato Milićević Rezultati pismenog ispita iz kolegija Informacijske institucije (19.09.)Položili su:1. ...
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Sustavi za organizaciju znanja (19.09.)Položili su:Anđela IvankovićIvan Koprčina Mateo Baković Marko Miloš Tomislav Stanić Uvid u radove, usmeni ispit i upis ocjena održat će se u 12h u uredu...
Pismeni ispit iz kolegija Medijska pismenost koji je održan 13.09.2019. položili su:1. 8631- dovoljan (2)2. 8330- vrlodobar (4)3. 8627-vrlodobar (4)Upis ocjena/usmeni  ispit održati će se u ponedjeljak, 23.09.2019. u 15.30 u uredu 53...
Pismeni ispit iz kolegija Engleski za informatičare održanog 18. rujna položili su:  Karačić Antonija Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 19. rujna u 11 sati u uredu 38. D. Kuzmanović, v. asist.
Pismeni ispit iz kolegija Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad koji je održan 16. rujna su položili: Džidić KrešimirRojnica AntonelaGrbavac MarijanŠapina Ana-Marija Upis ocjena će biti u srijedu 18. rujna u 12h u uredu 48.Svi...

Stranice

Studijske grupe