Rezultati ispita

REZULTATI PREDROKA ISPITA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK 4, ODRŽANOG 5.6.2014.DRUGI KOLOKVIJPOLOŽILI SU:1. Bošnjak, Josipa 87 b.2. Tokić, Antonija 87 b.CIJELI ISPITPOLOŽILI SU:1. Herceg, Gordana 96 b.2. Vrebac, Nikola 85 b.Usmeni dio ispita prema...
REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK (OPĆI KOLEGIJ) 1, ODRŽANOG 9.6.2014.NIJE POLOŽILA:Čikeš, Antonia 41 b.Rad se može vidjeti u ponedjeljak, 16.6.2014. u 12 sati, ured 44.
REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PREGLED HRVATSKOG LATINITETA HUMANIZMA I RENESANSE, ODRŽANOG 9.6.2014.POLOŽILI SU:Alpeza, Karla 2Barbarić, Anđela 2Begić, Marija 3Bojčić, Marijan 3Bošnjak, Ana 3Bošnjak, Josipa 4Dumančić, Katarina 2Garić, Ivanela 3Hrstić...
Ispit iz kolegija Mediji i odgoj, na predroku održanom 26. svibnja, položili su: Bandov Maja – izvrstan (5)Banić Nina – izvrstan (5)Banušić Ljubica – izvrstan (5)Gnječ Sara – izvrstan (5)Marić Tanja – izvrstan (5)...
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK (OPĆI KOLEGIJ) 2, ODRŽANOG 2.6.2014.POLOŽILI SU:Akmadžić, Mario 84 b.Alpeza, Karla 64 b.Antunović, David 83 b.Bandić, Petra 61 b.Bebek, Antonija 63 b.Begić, Marija 60 b.Bevanda, Mihaela 64 b....
Ispit iz kolegija Didaktika održan 10. travnja položili su:Vukoja Marija – vrlodobar (4)Gnječ Sara – vrlodobar (4)Novaković Martina – vrlodobar (4)Šiljeg Matea – vrlodobar (4)Kovač Vesna – dobar (3)Biljaka Suzana...

Stranice

Studijske grupe