Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su sljedeći studenti:Ante Primorac   3-4Nikola Pejak   3Ines Kvesić   2Iva Vukadin   3Ivan Kalfić   4Sanja Brajković   3Usmeni dio ispita i upis...
Rezultati ispita iz kolegija Krizno komuniciranje održanog 29.8.2017. Nikola Pejak 3Marina Vukoja 3 Elma Baručija 5 Ana Mustapić3Manuela Čelan 2Ivana Janjić 2 Katarina Grgić 4Ana-Marija Markov 3Bernarda Ostojić 4  ...
Rezultati ispita kod prof.dr. sc. Zorana Tomića održanih 29.8.2017. Političko komuniciranje: Matea Prusina 5- Politički marketing: Ana-Marija Marjanović 4Marijana Prskalo 4  Politički odnosi s javnošću: Nitko nije...
Javno mnijenje - rezultati ispitnog roka (5.07.2017.)Matea Bašić  2Marija raguž  1Katarina Grgić  3Usmeni dio ispita i upis ocjena održati će se  14.07.2017. u 13.30 sati.
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:1.      SARA RADIĆ2.      ANTONIA ČAVLINA3.      MONIKA PERIĆUsmeni ispit održat će se u srijedu, 5. srpnja 2017. u 8.30.
Upravljanje projektimaRezultati ispita održanog 28.06.2017. godine.Prezime i imeocjenaČelan Manuela3Brajković Sanja2Nenadić Josipa2Ostojić Bernarda3Pejak Nikola2 -         Usmeni dio ispita održat će se u...

Stranice

Studijske grupe