Rezultati ispita

Drugi kolokvij iz predmeta TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Ana – Marija Vidović  2-3Dijana Lasić  5Irena Omejic  3Ivana Devčić  2-3Ivana Vidović  3Petra Lučić  3Sanja Cvitković  2-...
Filozofski fakultetOdnosi s javnošću – I godina Rezultati kolokvija I i II iz kolegija Osnove marketinga Ime i prezime Ocjena IOcjena II1.      Sara RadićIzvrstan (5)Izvrstan (5-)2.    ...
Prvi kolokvij iz kolegija Jezična kultura položili su:1.       Marina Vidić2.       Matea Vidović3.       Kristina Pjevac4.     ...
Pismeni ispit iz kolegija Pravni aspekti odnosa s javnošću položili su sljedeći studenti:Ana Kvesić    2Gregor Kralj   2-3Marko Vrljić    3Milan Odak    3Slavica Kapular   ...

Stranice

Studijske grupe