Rezultati ispita

Drugi kolokvij iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Danijela Kukić  3Doris Jakić   3Doris Kapetanović  3Josipa Prkačin  3 – 4Martina Sičaja 3 – 4Matea Raguž  2 – 3Paola Bruna...
Drugi kolokvij iz kolegija Medijski sustavi položili su:Ana Mustapić   5Ivana Janjić   4Luka Mamuza  2 – 3Marija Azinović   4Marina Marijanović  2 – 3Matea Šušak   3 – 4Pavao...
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Osnove marketinga održanog 13.6.2016.Položili su: 1. Marina Šego – dovoljan (2) Na usmeni se pozivaju:2. Marina Marjanović3. Pavao Prusina4. Mario Matić5. Nela AzinovićII kolokvij:6. Barbara...
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:PETRA JERKOVIĆIVANA DEVČIĆANA-MARIJA MARKOVMARIN PETROVIĆLUKA MAMUZAMILAN ODAKAUGUSTIN JERKOVIĆANA KVESIĆMARINA MARJANOVIĆIVA VUKADIN Usmeni ispit održat će se u petak, 17. lipnja 2016. u 9...
                          Obavijest studentima II. godine Odnosa s javnošćuIspit  iz kolegija Politička psihologija, koji je održan 14.06.2016., položili su: ...
Drugi kolokvij iz kolegija Jezična kultura položili su:1.       ANTONELA JERKOVIĆ2.       MARTINA RAGUŽ3.       IVANA ŠIMOVIĆ4.     ...

Stranice

Studijske grupe