Rezultati ispita

Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću održanog 24.1. 2017:  Ana Marija Vidović 2+Draga Vištica 3-Sanja Cvitković 3-Marina Zelić 3+Monija Markić 2Ivana Vidović 2-Marin Petrović 2Mario Pažin 2Mira Raič 2Teo Grančić 2- ...
Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću, održanoga 13.12. 2016. : Jelena Čuljak 3-Sanja Cvitković 5-Anđela Prskalo 4 Tomislav Petrović 4Doris Kapetanović 5Marin Petrović 5Mario Pažin 4Mira Raič 4-Ante Vukušić 2-Luka...
Osnove upravljanja Rezultati kolokvija održanog 07.12.2016.godine: ...
Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u politologiju održanog 14. 11. 2016.Kolokvij su položili sljedeći studenti:1.     Kristina Pjevac 2.     Šima Rozić 3.     Zdravka Šego ...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultet                                   ...
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:1.       MIRAN PETROVIĆ2.       MARKO VENUTTI Usmeni ispit održat će se u petak, 7. listopada 2016. u 9 sati.

Stranice

Studijske grupe