Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Medijski sustavi položili su:Slaven Brkić   2-3Ante Primorac   4Ivan Rajič   2Marko Venutti      2Robert Zovko        ...
Pismeni dio ispita iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Dragana Dodig    3Irena Mihaljević     2Ivan Čupić       2Usmeni dio ispita održat će se u petak, 30....
Rezultati ispita Osnove upravljanja i Upravljanje projektima  Osnove upravljanja:Ivan Crnogorac 2 Upravljanje projektima:Matea Raguž 2Gregor kralj 2  Usmeni dio ispita bit će održan u srijedu 28.9.2016 u 10h 
Rezultati ispita kod prof.dr.sc Zorana Tomića, održani 20.9.2016. Politički marketing: Marijeta Petković 5-Matej Vrebac 2Ivana Kolobarić 4Marin Crnjac 2Maja Pašalić 5   Politički odnosi s javnošću: Mirjana Jurić 5Sanja Tirić 4 ...
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (20.9.2016.)Ispit su položili:• 6374   (5)• 6507  (2)N.B.O terminu upisa i potpisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni. 
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:MATEA BAŠIĆANTE PRIMORACBARBARA BANDURJOSIPA NENADIĆRUŽICA BARIŠIĆBRANKICA ŠKOJOANA ŠARIĆBARBARA FRANJIĆINES KVESIĆANTONIJA BAŠIĆMARTINA SIČAJAKATARINA CIGIĆIVAN RAJIČANDREA BEVANDATONI BAČIĆ...

Stranice

Studijske grupe