Rezultati ispita

UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆUI. Ispitni rok, 16. 6. 2015.REZULTATI ISPITAIspit su položili 1.       Slavica Kapular2.       Ana Šarić3.       Paola Bruna Bašić4....
Rezultati ispita iz kolegija Sociologija medija (15. lipnja)Položili su:Bašić, Paola BrunaJozić, DajanaPrskalo, AnđelaRaguž, AndreaBevanda, StankoJapunčić, PetraStipić, IvanaUpis ocjena će biti nakon drugog ispitnog termina (29. lipnja) i o točnom...
Ispit iz kolegija Znanstvena metodologija održan 15.6. 2015. nitko nije položio. Uvid u radove održati će se u ponedjeljak 22. 6. 2015. u 11h.
STUDIJ:ODNOSI S JAVNOŠĆURezultati II. kolokvija iz kolegija Uvod u odnose s javnošću1.      Anđela Prskalo2.     Ivan Čupić3.     Dijana Lasić4.     Danijela Kukić5...
Osnove upravljanjaRezultati ispita održanog 17.04.2015. godinePismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:-         Ivan Čupić-         Doris KapetanovićRadovi se...
Ispit iz kolegija Znanstvena metodologija održan 14. 4. 2015. položili suPažin Mario Upis ocjena i uvid u radove održati će se u utorak 21. 4. u 10h

Stranice

Studijske grupe