Rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Kantova politička misao položili_e:1.    PEHAR, Josip2.    KUKIĆ, Ivan3.    ĐIKIĆ, Sven4.    BABIĆ, Blagica5.    BEKAVAC, Ivana6.  ...
Pismeni su dio ispita iz kolegija Uvod u političku etiku  položili_e: IVANKOVIĆ, SlavoSLIŠKOVIĆ, AnjaBEGOVIĆ, ToniM..., IlijaVUČKO, MateaMERDŽAN, Bariša Usmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeći studenti:NIKOLIĆ, TihomirTOMIĆ, Boris...
Pismeni su dio ispita iz kolegija Novovjekovna politička filozofija položili_e:MARIĆ, ZvonimirPRKAČIN, MarijaNIŽIĆ, MartinaĆORIĆ, JelenaZOVKO, PetraĆESIĆ, Goran Usmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeće studentice: BOBAN, KatarinaPETRUŠIĆ...
Pismeni su ispit iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija položili:BAKOVIĆ, DavorVRDOLJAK, Zdenko Usmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeći_e studenti_ce: VRDOLJAK, ZdenkoMARINČIĆ, IngoRAIČ, MateoMARIĆ, TihanaMANDIĆ,...
Pismeni je ispit iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao I položila:DUVNJAK, MilaUsmenom ispitu mogu pristupiti i sljedeći_e studenti_ce: PEJČINOVIĆ, MarioKRIŠTO, FranoĆERDIĆ, HrvojeMATIĆ, MateBARIŠIĆ, TomislavŠIMOVIĆ, LucijaLOVRIĆ,...
Komparativna politika – rezultati ispita (4.9.2014.) Augustin Zonjić – ukupna ocjena – (4)

Stranice

Studijske grupe