Povijest BiH u srednjem vijeku - rezultati ispita

Pismeni dio ispita nije nitko položio.

Studenti radove mogu pogledati kod asistenta G. Mijočevića u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe