Svjetska povijest srednjega vijeka - rezultati ispita

 Pismeni dio ispita nije nitko položio. Studenti radove mogu pogledati kod asistenta G. Mijočevića u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe