Rezultati ispita

U tablicama ispod su navedeni studenti koji su položili 2.kolokvij iz Socijalnog rada s pojedincem.IZLAGAČI NA NASTAVI: Izlagači:Bartulica Leo4/4 (bodovi)Bošnjak Katarina4/4 (bodovi)Brekalo Kristian4/4 (bodovi)Krstičević Tina4/4(bodovi)Leko...
Četvrti kolokvij položili su:Prezime i ime     br. bodova1. Ćorić Ivan      5,52. Maškarić Marija    6,53. Musa Damir     7,54. Majerski Danijela    5,55...
Socijalni radPrvi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1. MATEA JERKOVIĆ2. DAJANA MAJSTOROVIĆ3. IVA IVANKOVIĆ4. MARTINA GALIĆ5. NIKOLA RAJIČ6. JOZEFINA VUKADIN7. DAMIR MUSA8. PETRA MIŠKOVIĆ9. BLANKA RELOTA10...
Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (14.05.2014.)Studenti koji kod ocjene imaju oznaku (*) trebaju doći na usmeni ispit u srijedu 21.05.2014. godine u 14,30 sati u ured broj 58.Studenti koji žele...
Rezultati kolokvija iz kolegija Ljudska prava i socijalni rad (14.05.2014.)Prezime i ime Bodovi OcjenaAleksić, Luca 10 5Arapović, Ivana 9 4Azinović, Goran 9 4Bandić, Ivan 9 4Boras, Olivera 9 4Bulić, Marina 9 4Crnogorac, Josipa 10 5Čaljkušić,...
Red. br.Prezime, imeOcjena1.       Banović, Dragana52.       Batarilo, Barbara23.       Bokšić, Ana24.       Čerkez, Dijana35....

Stranice

Studijske grupe