Rezultati ispita

Predrok: Marginalne skupine u društvu (Socijalni rad)Ispit održan 3.06.2014. godinePoložili su:1. Marija Jozić – 32. Martina Grgurić – 43. Lea Jurica – 44. Ljubo Ostojić – 35. Donatela Taljanović  - 46. Damir Musa...
Studenti koji su položili kolokvij:Prezime, ime - br. bodova1. Bagarić, Dragana – 102. Batinić, Katarina – 10,53. Bokšić, Mijana – 104. Crnčević, Magdalena – 135. Ćemeraš, Vivijan – 106. Ćorić, Ivan – 117. Ćotić,...
U tablicama ispod su navedeni studenti koji su položili 2.kolokvij iz Socijalnog rada s pojedincem.IZLAGAČI NA NASTAVI: Izlagači:Bartulica Leo4/4 (bodovi)Bošnjak Katarina4/4 (bodovi)Brekalo Kristian4/4 (bodovi)Krstičević Tina4/4(bodovi)Leko...
Četvrti kolokvij položili su:Prezime i ime     br. bodova1. Ćorić Ivan      5,52. Maškarić Marija    6,53. Musa Damir     7,54. Majerski Danijela    5,55...
Socijalni radPrvi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1. MATEA JERKOVIĆ2. DAJANA MAJSTOROVIĆ3. IVA IVANKOVIĆ4. MARTINA GALIĆ5. NIKOLA RAJIČ6. JOZEFINA VUKADIN7. DAMIR MUSA8. PETRA MIŠKOVIĆ9. BLANKA RELOTA10...
Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (14.05.2014.)Studenti koji kod ocjene imaju oznaku (*) trebaju doći na usmeni ispit u srijedu 21.05.2014. godine u 14,30 sati u ured broj 58.Studenti koji žele...

Stranice

Studijske grupe