Rezultati ispita

SOCIJALNI  RADREZULTATI  ISPITA  ODRŽANIH  7. 4. 2014.SISTEMATSKU SOCIOLOGIJU POLOŽILI SU:1. Dragana Banović  42. Josipa Džidić  33. Natalija Ivičević  24. Mila Jurčević  25. Matea Jerković  26. Katarina...
Rezultati ispita iz kolegija Opća filozofija koji je održan 9.4.2014. godine. Položili su:Čičak RenataGagula Marko Goreti Ćorić Marija Pavlović Lucija  Pripuz Bartulović Hana Pripuz Bartulović Ivana Utrobičić Dujma ...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju održan 10. travnja položila je:Danijela Maslać- dovoljan (2)O terminu upisa ocjena studentica će biti naknadno obaviještena.  
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: RADNO I SOCIJALNO PRAVOOdržan: 08.04.2014.Na usmeni ispit se pozivaju sljedeći studenti:1. Batinić, Katarina 31792. Begić, Ivana 7196/R3. Buntić, Ana 842/I 4. Kordić, Dragica  3001/R5. Mataga, Maja 3115/I6....
Rezultati I. kolokvija iz kolegija Maloljetnička delikvencija i socijalni rad (02.04.2014.)Prezime i ime Bodovi % OcjenaBelić, Martina 80 4Boban, Marko 49 1Bokšić, Mijana 73 3Bošnjak, Andrea 90 5Budimir, Anita 100 5Bukmir, Anamarija 24 1Čabraja,...
Obavijest studentima II. godine Socijalnog radaIspit  iz kolegija Socijalna psihologija, koji je održan 08.04.2014., položili su:1. Klara Carić  52. Tea Nikolić  5N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.Rezultati ispita iz...

Stranice

Studijske grupe