Rezultati ispita iz kolegija Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija BiH (25.2.2019.)

Student - broj indeksa 7912 - ukupno 75.5 od 124 boda - dovoljan (2).
Student - broj indeksa 7942  - ukupno 81.5 od 124 boda - dobar (3).
 
Studenti imaju mogućnost doći u srijedu, 27.2.2019. u 9h u kabinet Odjela, i pogledati svoje radove. 
 

Studijske grupe