Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 10.travnja, položili su:Grubešić Marija – izvrstan (5)Đolo Marija – dobar (3)Marić Tina – dobar (3)Musić Ivana - dobar (3)Nižić Marjan- dobar (3)Perić Andrea - dobar (3)Petraš Marijana -...
REZULTATI PISMENIH ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19.st. položili su sljedeći studenti:- Josipa Ištuk- Marija Lasić- Ljiljana Paponja- Marijana Kolenda- Klara Dominiković- Helena...

Stranice

Studijske grupe