Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga jezikapoložili su sljedeći studenti:1. SANJA GRIZELJ2. KATARINA KLARA ZOVAK3. ANTONIA GAŠPAR4 VILMA HRSTIĆ5. DOLORES KOŽULJUsmeni dio ispita održat će se 24. travnja 2014. (četvrtak) u...
Hrvatski jezik i književnostPismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika I položili su sljedeći studenti:1. MARIJA DI BENEDETTO2. ILIJANA GALIR3. DRAGICA PAVICA JURIČ4. IVANA ĆURČIĆ5. MARIJA BEGIĆPismeni dio ispita iz kolegija...
Ispit iz kolegija Didaktika održan 10. travnja položili su:Vukoja Marija – vrlodobar (4)Gnječ Sara – vrlodobar (4)Novaković Martina – vrlodobar (4)Šiljeg Matea – vrlodobar (4)Kovač Vesna – dobar (3)Biljaka Suzana...
Rezultati kolokvija iz Leksikologije hr. jezika i Tvorbe riječi u hr. jeziku održanih 14. travnja 2014. godine:Leksikologija hr. jezika – I. kolokvijSkupina AAna Lasić   89,65 %Marijana Kolenda  86,20 %Berislav Arapović  79...
Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 10.travnja, položili su:Grubešić Marija – izvrstan (5)Đolo Marija – dobar (3)Marić Tina – dobar (3)Musić Ivana - dobar (3)Nižić Marjan- dobar (3)Perić Andrea - dobar (3)Petraš Marijana -...
REZULTATI PISMENIH ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19.st. položili su sljedeći studenti:- Josipa Ištuk- Marija Lasić- Ljiljana Paponja- Marijana Kolenda- Klara Dominiković- Helena...

Stranice

Studijske grupe