Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Mediji i odgoj, održan 15. rujna, položili su:Šiljkut Martinela – vrlodobar (4)Bašić Tea – dovoljan (2)Krnić Antonija – dovoljan (2) Upis ocjena kod prof. dr.sc. Zlatka Miliše održati će se u ponedjeljak, 22...
Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 15. rujna, položili su:Oreč Krunoslava- vrlodobar (4)Ćutuk Ronilda – vrlodobar (4)Tomašević Marijana – dobar (3)Koštro Marijana – dobar (3)Dugandžić Josip – dobar (3)Upis ocjena kod...
Ispit iz kolegija Didaktika, održan 3. rujna, položili su:Koštro Marijana – dobar (3)Škobić Danijela – dobar (3)Bakula Maja – dovoljan (2)Ereš Kristina – dovoljan (2)Grbić Nikša – dovoljan (2)Turudić Tanja –...
Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:1. IVA PLAZIBAT2. ANELA JUKIĆ3. JOSIPA ROSIĆ4. TIHANA BAN5. VICE BOŠNJAK6. ANA IVANKOVIĆ7. DRAGICA-PAVICA JURIČNa usmeni dio ispita iz kolegija Fonetika i fonologija...
REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili:- Mirjana Džalto  - Berislav Arapović- Renata Vranjković  - Ivana Bušić- Tea Drinovac• Pismeni dio ispita iz...
Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 1. rujna, položili su:Šipić Tina – izvrstan (5)Kobaš Manuela – vrlodobar (4)Lučić Vlatka – vrlodobar (4)Bilić Ivan – dobar (3)Kovač Vesna – dobar (3)Rončević Nikola –...

Stranice

Studijske grupe