Rezultati ispita

REZULTATI  IZ PREDMETA: RADNO I SOCIJALNO PRAVO (Socijalni rad + Politologija)Održan: 10.06.2014.Popis studenata koji su položili:1. Andrijašević, Negra 2624/R2. Bakula, Katarina 3968/I3. Barbir, Antonia4. Batinić, Katarina 3179/R (2. kolokvij)...
Drugi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1. RUŽICA EREŠ2. KATARINA BOBAN3. MARTINA MARTINOVIĆ4. MARIJA ŠUŠAK5. FRANIMIR SESER_______________________6. TEA ROTIMDatum održavanja usmenog ispita bit će...
Rezultati ispita iz kolegija Temeljni filozofski koncepti održanog 10.6.2014. Položili su: 1. Crnjac Ivan   2. Dževlan Viktorija   3. Prkačin Marija   4. Raič Danijel    Upis ocjena i uvid u radove...
P O L I T O L O G I J AISPIT  IZ  POLITIČKE  SOCIOLOGIJE  (PREDROK)  POLOŽILI SU:1. Kristijan Akmadžić    52. Ivana Bakula   33. Tomislav Bandić   54. Ante Leko   35. Valentina...
Drugi kolokvij iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:s ocjenom izvrstan (5): Ines Pinjušić, Branimir Galić,s ocjenom vrlo dobar (4): Tomislav Turić,s ocjenom dobar (3): Valentina Marić, Ines Pušić Kristijan...
Pismeni ispit iz kolegija Teorija i praksa diplomacije II. položili su:s ocjenom izvrstan (5)s ocjenom vrlo dobar (4): Matea Marinović, Zvonimir Kelava,s ocjenom dobar (3): Monika Čarapina, Dragica Boban, Ivan Ćubela (-3).s ocjenom dovoljan (2):...

Stranice

Studijske grupe