Rezultati ispita

POLITOLOGIJA I. god.II. kolokvij  (3.6.2014)Interpersonalna komunikacija – izborni kolegijPoložili su :1. Martina Martinović2. Marija Šušak3. Marsela Marinčić4. Mateja Soldo5. Marko Bunoza6. Jelena Ćorić7. Fani Bagarić8. Tea Rotim9....
Prof. dr. sc.  Vlado PuljizREZULTATI  PISMENIH  ISPITA  IZ  „SOCIJALNE  POLITIKE“                    ...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetDiplomski studij politologije, I godinaRezultati drugog kolokvija i predispita iz kolegija Suvremena diplomacija                ...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologijeRezultati drugog kolokvija i predispita iz kolegija Uvod u političku teoriju (II),                 ...
Sveučilište u Mostaru Filozofski fakultet Studij politologijeRezultati II. kolokvija i predispita iz kolegija Međunarodni pol. odnosi II,          održanog dana 02. lipnja 2014. godine II. KOLOKVIJ:...
 Položili su:BENDER, BOŽIDAR-DOMAGOJ – 3BEROŠ, IVANA – 3GREBENAR, STIPE – 5HASIĆ, ROBERT – 2LUBURIĆ, ANTONELA – 5SENTIĆ, PERO – 2.Ostali studenti nisu zadovoljili kriterij prolaznosti.

Stranice

Studijske grupe