Rezultati ispita

REZULTATI PREDROKA IZ ENGLESKOG JEZIKA (4.6.2014.)POLOŽILI SU:Ime i prezimeOcjenaFILIP KNEZOVIĆ3JELENA ĆORIĆ2TEA ROTIM2INES MANDIĆ2MARSELA MARINČIĆ2RUŽICA EREŠ4MARTINA MARTINOVIĆ2JOSIP CIGIĆ2DANIJEL MARTINČIĆ2JAKOV KRAJINOVIĆ2TIHANA MARIĆ3MATEO...
POLITOLOGIJA I. god.II. kolokvij  (3.6.2014)Interpersonalna komunikacija – izborni kolegijPoložili su :1. Martina Martinović2. Marija Šušak3. Marsela Marinčić4. Mateja Soldo5. Marko Bunoza6. Jelena Ćorić7. Fani Bagarić8. Tea Rotim9....
Prof. dr. sc.  Vlado PuljizREZULTATI  PISMENIH  ISPITA  IZ  „SOCIJALNE  POLITIKE“                    ...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetDiplomski studij politologije, I godinaRezultati drugog kolokvija i predispita iz kolegija Suvremena diplomacija                ...
Sveučilište u MostaruFilozofski fakultetStudij politologijeRezultati drugog kolokvija i predispita iz kolegija Uvod u političku teoriju (II),                 ...
Sveučilište u Mostaru Filozofski fakultet Studij politologijeRezultati II. kolokvija i predispita iz kolegija Međunarodni pol. odnosi II,          održanog dana 02. lipnja 2014. godine II. KOLOKVIJ:...

Stranice

Studijske grupe