Rezultati ispita

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje (Politologija)ispit održan 18.06.2014. godine1. Cvjetana Obradović - 42. Nkolina Nikolić - 33. Nikolina Kolenda - 3
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su sljedeći studenti:1. ANTONELA LUBURIĆ2. LUCIJA MILOŠ3. FANI BAGARIĆ4. MLADEN ŠUNJIĆ5. IVANA BEROŠ6. FRANO SOSA7. PERO SENTIĆ8. MISLAV LJUBIČIĆPismeni dio ispita iz...
Pismeni su dio ispita iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao II (17. 6. 2014.) položili_e:ČULJAK, Marin          ĆUBELA, Ivan          ...
POLITOLOGIJA I. god. (17.6.2014)Interpersonalna komunikacija – izborni kolegij Položili su : Daniela PerićNada SušacAntonija FranjićTomislav Hubiar Usmeni dio ispita, srijeda 25 .6. 2014. u 10,00h. kabinet br. 53.
Politički sustavi – pismeni predispit (18.6.14.)Položili su:FILIPIĆ, BORIS – 3MARKOTA, MARIJA – 3MILIČEVIĆ, VALENTINA – 2PALAC, MARTINA – 2SESAR, ANA – 4VASILJ, IVANA – 2VUKOJA, KATARINA – 2. 
      PISMENI ISPITA IZ „SOCIJALNE POLITIKE“ položili su1.  Katarina Dropulić ......................................................     dovoljan (2) (6,5)2. Iva Damjanović...

Stranice

Studijske grupe