Rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao II (17. 6. 2014.) položili_e:ČULJAK, Marin          ĆUBELA, Ivan          ...
POLITOLOGIJA I. god. (17.6.2014)Interpersonalna komunikacija – izborni kolegij Položili su : Daniela PerićNada SušacAntonija FranjićTomislav Hubiar Usmeni dio ispita, srijeda 25 .6. 2014. u 10,00h. kabinet br. 53.
Politički sustavi – pismeni predispit (18.6.14.)Položili su:FILIPIĆ, BORIS – 3MARKOTA, MARIJA – 3MILIČEVIĆ, VALENTINA – 2PALAC, MARTINA – 2SESAR, ANA – 4VASILJ, IVANA – 2VUKOJA, KATARINA – 2. 
      PISMENI ISPITA IZ „SOCIJALNE POLITIKE“ položili su1.  Katarina Dropulić ......................................................     dovoljan (2) (6,5)2. Iva Damjanović...
Rezultati ispita: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje (Politologija)Ispit održan: 18.06.2014. godinePoložili su:1. Ivona Nikolić – 32. Nikolina Kolenda – 33. Cvjetana Obradović – 4Radove možete pogledati u petak, 20. lipnja od...
P O L I T O L O G I J ARezultati pismenog ispita iz kolegija Globalizacijski procesi i suvremena kulturaUsmenom ispitu mogu pristupiti:1. Mateja Jelavić  2. Josipa Radoš  3. Ivan MaslaćRezultati pismenog ispita iz kolegija...

Stranice

Studijske grupe