Rezultati ispita

      PISMENI ISPITA IZ „SOCIJALNE POLITIKE“ položili su1.  Katarina Dropulić ......................................................     dovoljan (2) (6,5)2. Iva Damjanović...
Rezultati ispita: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje (Politologija)Ispit održan: 18.06.2014. godinePoložili su:1. Ivona Nikolić – 32. Nikolina Kolenda – 33. Cvjetana Obradović – 4Radove možete pogledati u petak, 20. lipnja od...
P O L I T O L O G I J ARezultati pismenog ispita iz kolegija Globalizacijski procesi i suvremena kulturaUsmenom ispitu mogu pristupiti:1. Mateja Jelavić  2. Josipa Radoš  3. Ivan MaslaćRezultati pismenog ispita iz kolegija...
Pismeni su ispit iz kolegija Kantova politička misao (12. 6. 2014.) položili:KORDIĆ, Ana-MarijaPAVIĆ, KrešimirVUČIĆ, KatijaGLAVAŠ, SanjaMIKULIĆ, MarijaLOVRIĆ, MatoJUKIĆ, PetarVIDOVIĆ, AnjaPALAC, MarkoTOLIĆ, ZvonimirMADUNIĆ, Mario Uvid će u...
Pismeni su ispit iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao I i II (10. 6. 2014.) položili:ŠIMIĆ, MarijaBUBALO, DragoGRGIĆ, KristinaZOVKO, IvanSOPTA, JakovMADUNIĆ, MarioZONJIĆ, AugustinN. N. (br. indexa 3575) DRAGIĆ, Džoni Uvid će u...
Pismeni su ispit iz kolegija Uvod u političku etiku (10. 6. 2014.) položili:MERDŽAN, MarinelaIVANKOVIĆ, DamirCRNJAC, IvanMARKOTA, MarijaDŽAJIĆ, Stipe Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 17. 6. 2014. u 9 h – ured 33

Stranice

Studijske grupe