Rezultati ispita

Rezultati praktičnog dijela iz kolegija Informatika (24.6.2014.)Praktični dio položili su sljedeći studenti:1. Mirjana Pervan  2. Ivana Martinović3. Marija Leko 4. Sonja Tandara 5. Ivana Muhoberac Rezultati praktičnog dijela iz...
Rezultati ispita iz kolegija Socijalni nauk religijskih zajednica, održanog 23. lipnja.Pismeni su ispit položili:Babić, AnaBavrka, IvonaBevanda, Marija        Bradarić, Josipa     ...
Socijalna medicinaPismeni dio položili su:1.             35332.             47883.        ...
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem održanog 24.6.2014. su položile:Milošević, Aleksandra  -  dobar (3)Jurica, Gea  - dobar (3)
Rezultati ispita iz kolegija Opća filozofija održanog 24.6.2014. Položili su: 1. Franjičević Anita   Upis ocjena i uvid u radove će biti u ponedjeljak 30.6.2014. 12:30h.
Rezultati ispita iz kolegija Teorija konflikata, održanog 23. lipnja 2014.Akrap, Gabriela Marta           2Glavinić, Vesna            ...

Stranice

Studijske grupe