Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:1.       LUKA PEJIĆ2.       DIJANA ŠILIĆ3.       RUŽICA GRGIĆ4.  ...
Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.-          Vilma Hrstić-          Andrea BošnjakHrvatska književnost 20. st.-...
Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položili su:1.       ANELA BARČIĆ2.       JELENA SKOKO3.       ŽELJANA TOPIĆDatum...
Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:1.       LOLITA PENAVA2.       LUCIJA PAVKOVIĆ3.       LUCIJA ŠKURLA4. ...
Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:-          Martina Meštrović-          Marin Lastrić-  ...
Rezultati ispita iz Dječje književnosti Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost (izborni kolegij) kod prof. dr. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:-        Ružica Jurčević-   ...

Stranice

Studijske grupe